Yaşam

Araştırma: Ünlülere ‘tapan’ insanlar, daha zayıf bilişsel performansa sahip

Macaristan’da 20 yıla yayılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan araştırma sonuçları, ‘ünlülere tapınma ve bilişsel yetenekler’ ortasındaki …

Araştırma: Ünlülere ‘tapan’ insanlar, daha zayıf bilişsel performansa sahip

Macaristan’da 20 yıla yayılan çalışmalar sonucunda ortaya çıkan araştırma sonuçları, ‘ünlülere tapınma ve bilişsel yetenekler’ ortasındaki alakaya ışık tuttu.

Araştırma kapsamında yüzde 66’sı erkeklerden oluşan 1.763 yetişkin incelendi. Ortalama 37 yaşında olan 18-79 yaş ortası yetişkinlerden oluşan araştırma kümesindeki iştirakçilerin yüzde 70’inden fazlası üniversite diplomasına sahipken, yüzde 28’den fazlası orta öğretim sertifikasına sahipti.

Sputnik Türkiye’de yer alan habere nazaran; araştırmanın bir kısmı, iştirakçilerin söz bilgisi ve aritmetik alanlarında iki zeka testi tamamlamasını içeriyordu.

HER TESTTE 30 HUSUS YER ALDI

Her testte, Britannica Ansiklopedi’sinden rastgele seçilen 30 söz ve akabinde biri hakikat olan dört adet muhtemel tek sözlük tarif üzere sorulardan oluşan 30 husus yer alıyordu.

Çalışmanın hipotezlerinden biri, kristalize zeka, akıcı zeka ve her ikisinin kombinasyonunu ölçen performansın, ünlülere tapınma seviyelerinin artmasıyla azalacağı istikametindeydi. Sonuçlar, ünlülere tapınmaya dair üç boyuttaki daha yüksek puanların, “bu çağrışımlar çoklukla zayıf olmasına rağmen”, iki bilişsel testte daha düşük performansla bağlı olduğunu gösterdi.

ÜNLÜ BAĞLILIĞININ KATEGORİLERİ

İştirakçiler araştırma kapsamında Ünlü Tavır Ölçeği ve Rosenberg Benlik Hürmeti Ölçeği’ne de tabi tutuldu. Ünlü Tavır Ölçeği değerlendirmesinde sorulan 23 hususa, “kesinlikle katılmıyorum”dan “kesinlikle katılıyorum”a uzanan 1-5 ortası bir karşılıklandırma seçeneği sunuldu. Ünlü Tavır Ölçeği üç alt ölçekte meydana geldi.

Bunlardan birincisi, “Arkadaşlarım ve ben en sevdiğim ünlünün ne yaptığını tartışmayı seviyoruz” üzere tabirler içeren Eğlence-Sosyal alt ölçeğiydi. Ünlü bağlılığının ‘Yoğun-Kişisel’ olarak isimlendirilen ikinci seviyesi ise, “Ünlüm hakkında, istemesem bile sık sık aklımda niyetler beliriyor” üzere sözlerle karakterize edildi. Üçüncü ve en üst düzey olan Sınır-Patolojik kategorisi ise “En sevdiğim ünlüyle tanışacak kadar şanslı olsaydım ve o benden yasa dışı bir şey yapmamı isteseydi, muhtemelen yapardım” üzere sözlerle anlatıldı.

Araştırmanın bir başka hipotezi ise iştirakçilerin cinsiyet, yaş, eğitim seviyesi, mevcut aile geliri, şimdiki ve çocukluk periyodundaki maddi zenginlik ve benlik hürmeti dikkate alındığında; söz bilgisi ve aritmetik testlerinden alınan puanlar ortasında negatif bir ilgi olacağı istikametindeydi.

BİLİŞSEL BECERİLERDEKİ ZAYIFLIK DOĞRULANDI

Çalışma sonucunda ortaya çıkan sonuçlara dair makalede, “Kısmi bağlılıklar söz testi ile ünlülere tapınmanın Eğlence-Sosyal boyutu ortasındaki münasebet dışında, ünlülere tapınma ve bilişsel hünerler ortasındaki zayıf ve olumsuz bağlantıyı tüm taraflarıyla doğruladı” sözlerine yer verildi.

“TEK TARAFLI DUYGUSAL BAĞI SÜRDÜRMEK İÇİN HARCANAN GAYRETİN SONUCU OLABİLİR”

Makaleyi kaleme alan üç müellif, birtakım araştırmaların ünlülere tapınma ve bilişsel maharetler ortasındaki bağa ait ‘karma bulgular’ sonucuna vardığını fakat bu özel çalışmanın ilgili demografik, sosyoekonomik ve ruhsal değişkenlerle ahenk içinde ve nispeten büyük bir örneklem büyüklüğünü kullanmayı amaçladığını vurguladı.

Makalede şu tabirlere yer verildi:

“Ünlülere tapınma ile daha düşük bilişsel performans ortasındaki direkt alakanın, eğitim seviyesi ve maddi zenginlik üzere demografik ve sosyoekonomik değişkenler denetim edildikten sonra bile zayıf lakin dengeli olduğu bulundu. Bu sonuç, bir ünlüyle daha derin bir bağlantı kurmanın, dikkat ve odaklanma gerektiren misyonlarda daha düşük performansla direkt bağlı olabileceğini düşündürebilir; bu, hayran olunan bir ünlüyle olan tek taraflı duygusal bağı sürdürmek için harcanan bilişsel gayretle açıklanabilir. “

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL