Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (05.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı …

Resmi Gazete’de bugün (05.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Birleşmiş Milletler Güvenlik Kurulunun 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş yahut Tertiplerin Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Şurası Kararının Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5062)

–– Aday Çırak ve Çıraklar ile İşletmelerde Mesleksel Eğitim Gören, Staj yahut Tamamlayıcı Eğitime Devam Eden Öğrencilerin Fiyatlarına Ait Alt Hudutlar ile Bu Fiyatlara Yönelik Devlet Katkısı Ödemelerinin Mühletinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5063)

–– Kastamonu ve Manisa Vilayetlerinde Bulunan Birtakım Alanların Orman Sonları Dışına Çıkartılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5064)

YÖNETMELİKLER

–– Yerli Aksam Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Sıhhat Bilimleri Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 22/9/2021 Tarihli ve E: 2017/17, K: 2021/59 Sayılı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/22333 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 9. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL