Ekonomi

Resmi Gazete’de bugün (04.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI CUMHURBAŞKANI KARARLARI –– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar …

Resmi Gazete’de bugün (04.01.2022)

YÜRÜTME VE YÖNETİM KISMI

CUMHURBAŞKANI KARARLARI

–– Kontratlı İşçi Çalıştırılmasına Ait Temellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Asıllar (Karar Sayısı: 5060)

–– Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkârlara Kredi Kullandırılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 5061)

YÖNETMELİKLER

–– Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ana Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– İstinye Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

YARGI KISMI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/6198 Müracaat Numaralı Kararı

–– Anayasa Mahkemesinin 23/11/2021 Tarihli ve 2019/25326 Müracaat Numaralı Kararı

YARGITAY KARARLARI

–– Yargıtay 3, 4 ve 6. Hukuk Dairelerine İlişkin Kararlar

İLÂN KISMI

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Bedelleri

YORUMLAR (İLK YORUMU SİZ YAZIN)

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL